Triển lãm Công ty / Tham quan Nhà máy

Factory  Tour1

Quạt hướng trục chống cháy nổ

Factory  Tour2

Hộp đựng quạt ly tâm

Factory  Tour3

Quạt trực tiếp

Factory  Tour4

Quạt hai mặt