Trường hợp kỹ thuật

Great Hall of the People

Đại lễ đường Nhân dân

SMIC IC production plant

Nhà máy sản xuất vi mạch SMIC

Beijing Han's Square

Quảng trường Hán Bắc Kinh

Taizhou Yintai City

Taizhou Yintai City

Shanghai DuPont Plant

Nhà máy DuPont Thượng Hải

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

Nhà máy Thượng Hải Trí tuệ Thành Đô

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Khu công nghiệp núi Phượng Hoàng Vũ Hán

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Trung tâm thương mại bán đảo Xiangshan

Jiaxing Rainbow City

Thành phố cầu vồng Gia Hưng

Shaoxing China Textile International

Thiệu Hưng Trung Quốc Dệt may Quốc tế