Chúng tôi đã trở lại làm việc và mọi thứ trở lại bình thường, công việc sản xuất vẫn đang tiếp tục.

hrt

Xin chào mọi người, Chúng tôi đã trở lại làm việc và mọi thứ đã trở lại bình thường, quá trình sản xuất vẫn đang tiếp tục.

Vì chúng tôi đã chuẩn bị nguyên liệu trước kỳ nghỉ nên giờ đây chúng tôi có thể dễ dàng chạy tới 3000pc trong tháng này.

Chúng tôi có thể cung cấp ổn định và dễ dàng các loại quạt hướng trục, quạt ly tâm nếu bạn cần ngay bây giờ.


Thời gian đăng: Mar-02-2021